Pengertian Penduduk – Penduduk merupakan unsur negara yang merupakan unsur sebuah negara yang dimana jika seuatu negara tidak memiliki penduduk […]